Aluminium schrijnwerk in nieuwbouw

Aluminium schrijnwerk van ramen, deuren, schuiframen en gordijngevels kunnen een grote meerwaarde voor uw pand betekenen. Zeker als het maatwerk betreft. Vandemaele Alu is gespecialiseerd in dergelijk aluminium maatwerk en nodigt u van harte uit om in ons atelier onze ambacht te ontdekken. Zeker ons gamma minimalistische schuifraamsystemen is de moeite waard om even van dichterbij te bekijken.

Een unieke aanpak voor unieke projecten

1. Kennismaking

Tijdens het eerste contact met de architect of bouwheer bekijken we de wensen of plannen van de klant. Elk project is immers anders op het vlak van stijl, timing, details, afwerking … De meeste opdrachten die wij uitvoeren, vereisen bovendien een doorgedreven en specifieke voorbereiding.

2. Voorstel

Op basis van het gedetailleerde lastenboek maken we een zo gedetailleerd mogelijk voorstel op. In deze fase doen we ook suggesties voor mogelijke variaties, verbeteringen of geven we advies over de aspecten die moeilijker uitvoerbaar zijn.

3. Ontvangst

Graag verwelkomen wij u in ons atelier waar we zowel afgewerkt aluminium schrijnwerk als schrijnwerk in productie kunnen tonen. Zo ziet u meteen met hoeveel liefde voor het vak we uw project zouden aanpakken.

4. Esthetische aspect

Indien we een akkoord vinden, overlopen we ook het esthetische aspect van het project, namelijk de kleuren, deurknoppen, klinken en andere afwerkingsdetails.

5. Analyse

Daarna leggen we de planning vast en verzorgen we de technische tekening in AutoCAD, om vervolgens ter plaatse te gaan opmeten.

6. Start productie

Na opmeting start de productie in eigen atelier.

7. Plaatsing

De plaatsing gebeurt binnen een tijdspanne van zes tot acht weken na opmeting.

8. Oplevering

Bij oplevering van de werf leggen wij tot slot de laatste hand aan het schrijnwerk afwerking van de inkomdeur, de definitieve afstelling van de ramen en de eventuele overhandiging van de sleutels tot woning.

Wij zijn pas tevreden als u dat ook bent

We vinden tevredenheid enorm belangrijk en dat is ook ons meest waardevolle goed binnen ons bedrijf. Daarom staan we erop verdere toelichting te geven over ons voorstel indien dat nodig zou blijken. Wanneer u graag enkele wijzigingen wilt zien in het voorstel of het plan, dan maken wij daar ook graag tijd voor vrij.

Een unieke aanpak voor unieke projecten

Het merendeel van de dossiers die wij behandelen vereisen een doorgedreven en specifieke voorbereiding.
Elk project is anders en staat op zich. Anders qua stijl, timing, details en afwerking…